វៀតណាម - ជាសមាជិកសកម្មរបស់អាស៊ាន

វៀតណាម - ជាសមាជិកសកម្មរបស់អាស៊ាន

២៦ មេសា ២០២១ (19:35)

កប.អនឡាញ - ក្នុងឱកាសលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Pham Minh Chinh បញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចចូលរួមកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំអាស៊ាននៅទីក្រុងហ្សាការតា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រកបដោយជោគជ័យ អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោក Nguyen Quoc Dung បានផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី។

go top