ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវៀតណាមក្នុងតួនាទីជាប្រធានអាស៊ាន

ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវៀតណាមក្នុងតួនាទីជាប្រធានអាស៊ាន

២០ វិច្ឆិកា ២០២០ (18:07)

កប.អនឡាញ - “វៀតណាមបានឈានមុខគេក្នុងការសម្របសម្រួលទប់ទល់ទៅនឹងរោគរាតត្បាត Covid-19“។

go top