វេទិកាសហប្រតិបត្តិការអាស៊ី - អឺរ៉ុប៖ ភាពទាក់ទាញ តួនាទី និងសក្តានុពលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកំពុងកើនឡើង

វេទិកាសហប្រតិបត្តិការអាស៊ី - អឺរ៉ុប៖ ភាពទាក់ទាញ តួនាទី និងសក្តានុពលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកំពុងកើនឡើង

១ មិនា ២០២១ (17:09)

កប.អនឡាញ - នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល ASEM លើកទី ១១ (ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦) មេដឹកនាំអាស៊ី និងអឺរ៉ុបបានសំរេចចិត្តយកថ្ងៃទី១ មីនា ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ជាទិវា ASEM។ ទិវា ASEM ឆ្នាំនេះមានអត្ថន័យពិសេស ដែលកត់សំគាល់នូវ ២៥ ឆ្នាំនៃការបង្កើត និងអភិវឌ្ឍនៃវេទិកា។ ក្នុងឱកាសនេះ សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសប្រចាំការ លោក Bui Thanh Son មានអត្ថបទមួយដោយមានចំណងជើងថា “វេទិកាសហប្រតិបត្តិការអាស៊ី - អឺរ៉ុប៖ ភាពទាក់ទាញ តួនាទី និងសក្តានុពលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកំពុងកើនឡើង”។ កាសែតកងទ័ពប្រជាជនសូមដកស្រង់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទដូចខាងក្រោម៖

go top