គំនិតផ្តួចផ្តើមលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ស្ត្រីក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាព

គំនិតផ្តួចផ្តើមលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ស្ត្រីក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាព

២៧ វិច្ឆិកា ២០២០ (19:11)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែវិច្ឆិកា ក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម សហការជាមួយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNDP) ប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាម បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ ក្រោមប្រធានបទ “តួនាទីរបស់ស្ត្រី និងការបង្ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត Covid-19 ក្នុងប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិភាព"។

go top