លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Nguyen Chi Vinh ទទួលជួបលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅវៀតណាម

លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Nguyen Chi Vinh ទទួលជួបលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅវៀតណាម

៣០ ឧសភា ២០២០ (19:25)

កប.អនឡាញ - នារសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា នៅទីស្នាក់ការក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Nguyen Chi Vinh អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមបានទទួលជួបលោក Pranay Verma ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅវៀតណាម។

go top