ការបង្កើតច្បាប់ការពារព្រំដែនវៀតណាមសំដៅធ្វើស្ថាប័នភាវូបនីយកម្មនូវមាគ៌ានិងគោលនយោបាយរបស់បក្ស និងរដ្ឋស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រការពារព្រំដែនជាតិ

ការបង្កើតច្បាប់ការពារព្រំដែនវៀតណាមសំដៅធ្វើស្ថាប័នភាវូបនីយកម្មនូវមាគ៌ានិងគោលនយោបាយរបស់បក្ស និងរដ្ឋស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រការពារព្រំដែនជាតិ

២២ ឧសភា ២០២០ (18:58)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹកថ្ងៃទី ២១ ខែឧសភា បន្តរបៀបវារៈនៃសម័យប្រជុំ រដ្ឋសភាបានស្តាប់របាយការណ៍ស្តីពីគំរោងច្បាប់ការពារព្រំដែនវៀតណាមដែលត្រូវបានបង្ហាញដោយលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Ngo Xuan Lich រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម។

go top