កម្ពុជាវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើម FOA របស់វៀតណាម

កម្ពុជាវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើម FOA របស់វៀតណាម

១២ កញ្ញា ២០២០ (18:41)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជា បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី ៥៣ (AMM 53) និងកិច្ចប្រជុំពាន់ព័ន្ធ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ ចាប់ពីថ្ងៃទី៩ ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ក្រោមអធិបតីភាពរបស់វៀតណាមក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាន ២០២០។

go top