ការស្វែងរក ប្រមូល និងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍អដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីឲ្យវិលត្រលប់មកប្រទេសវិញ

ការស្វែងរក ប្រមូល និងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍អដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីឲ្យវិលត្រលប់មកប្រទេសវិញ

១ ឧសភា ២០២១ (20:16)

កប.អនឡាញ - ក្រុម K93 (បញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្ត An Giang) មានទំនួលខុសត្រូវស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីដែលបានតស៊ូយ៉ាងអង់អាចក្លាហាន និងពលីជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអាណានិគមបារាំង និងចក្រពត្តិអាមេរិក និងនៅក្នុងសង្គ្រាមការពារព្រំដែនភាគនិរតីដើម្បីការពារមាតុភូមិ និងបំពេញបេសកកម្មអន្តរជាតិ។

go top