ការជូនអំណោយជួយតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកំពង់ធំសម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19

ការជូនអំណោយជួយតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកំពង់ធំសម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19

១៨ ឧសភា ២០២០ (17:27)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា នៅច្រកទ្វារព្រំដែន Hoa Lu ស្រុក Loc Ninh ខេត្ត Binh Phuoc វៀតណាម បញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្ត Binh Phuoc បានរៀបចំពិធីប្រគល់ថវិកា និងសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យជូនដល់តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកពង់ធំសម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19។

go top