ពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធ និងការបញ្ចុះអដ្ឋិធាតុកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្ដ និងអ្នកជំនាញការវៀតណាមចំនួន ២៤ អដ្ឋិធាតុ ដែលពលីជីវិតនៅប្រទេសឡាវ

ពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធ និងការបញ្ចុះអដ្ឋិធាតុកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្ដ និងអ្នកជំនាញការវៀតណាមចំនួន ២៤ អដ្ឋិធាតុ ដែលពលីជីវិតនៅប្រទេសឡាវ

៦ ឧសភា ២០២១ (17:50)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹកថ្ងៃទី ៥ ឧសភា នៅទីបញ្ចុះសពយុទ្ធជនពលីជាតិ ផ្លូវលេខ ៩ គណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន គណៈកម្មាធិការប្រជាជន គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមខេត្ត Quang Tri បានរៀបចំពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធ និងការបញ្ចុះអដ្ឋិធាតុកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្ដ និងអ្នកជំនាញការវៀតណាមចំនួន ២៤ អដ្ឋិធាតុ ដែលពលីជីវិតនៅប្រទេសឡាវ។

go top