បំផុសការប្រឡងដណ្តើមពានរង្វាន់សារព័ត៌មានស្តីពីគ្រោះមហន្តរាយដោយជាតិគីមីពុលពណ៌​លឿង​ទុំនៅវៀតណាម

បំផុសការប្រឡងដណ្តើមពានរង្វាន់សារព័ត៌មានស្តីពីគ្រោះមហន្តរាយដោយជាតិគីមីពុលពណ៌​លឿង​ទុំនៅវៀតណាម

២៧ ឧសភា ២០២០ (18:55)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ សមាគមជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ / dioxin វៀតណាមបានរៀបចំពិធីបំផុសការប្រឡងដណ្តើមពានរង្វាន់សារព័ត៌មាន ក្រោមប្រធានបទ “គ្រោះមហន្តរាយបង្កឡើងដោយជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ និងការពុះពារផលវិបាកដោយសារជាតិគីមីពុល ដែលបណ្តាលដោយសហរដ្ឋអាមេរិក" លើកទី ១ ឆ្នាំ២០២០-២០២១ និងឆ្ពោះទៅរំលឹកខួបលើកទី ៦០ ឆ្នាំនៃគ្រោះមហន្តរាយដែលបណ្ដាលដោយជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំនៅវៀតណាម (ថ្ងៃទី១០ សីហា ឆ្នាំ១៩៦១ / ថ្ងៃទី១០ សីហា ឆ្នាំ២០២១)។

go top