វៀតណាមជាដៃគូសំខាន់របស់សហភាពអឺរ៉ុប

វៀតណាមជាដៃគូសំខាន់របស់សហភាពអឺរ៉ុប

២៧ វិច្ឆិកា ២០២០ (19:11)

កប.អនឡាញ - ទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាម និងសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេលជាង៣០ ឆ្នាំកន្លងមកមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើវិស័យសហប្រតិបត្តិការជាច្រើន រួមមាន៖ នយោបាយ សន្តិសុខ ការពារជាតិ រហូតដល់ពាណិជ្ជកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា វប្បធម៌ជាដើម។ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត និងជាប្រធានគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅវៀតណាម លោក Pier Giorgio Aliberti បានអះអាងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៃកាសែតកងទ័ពប្រជាជននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ថ្មីៗនេះថា វៀតណាមគឺជាដៃគូសំខាន់របស់សហភាពអឺរ៉ុប នៅតំបន់អាស៊ី ហើយនិងសហភាពអឺរ៉ុបមានបំណងជំរុញទំនាក់ទំនងនេះឱ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀត។

go top