ប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលស្វែងរកអ្នកឈរឈ្មោះសម្រាប់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មី

ប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលស្វែងរកអ្នកឈរឈ្មោះសម្រាប់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មី

៦ ឧសភា ២០២១ (14:50)

នាថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលលោក Reuven Rivlin បានចាប់ផ្តើមការពិគ្រោះយោបល់ ដើម្បីជ្រើសតាំងបេក្ខជនសម្រាប់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មី។ តាមការគ្រោងទុក លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែល Reuven Rivlin នឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំគណៈបក្ស Yamina លោក Naftali Bennett និងប្រធានគណៈបក្ស Yesh Lapid លោក Yair Lapid ដើម្បីពិគ្រោះយោបល់។

go top