ប្រទេសអូស្ត្រាលីជួយអាស៊ានក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយជំងឺ Covid-19

ប្រទេសអូស្ត្រាលីជួយអាស៊ានក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយជំងឺ Covid-19

១៧ កញ្ញា ២០២០ (18:57)

កប.អនឡាញ - ស្ថានបេសកកម្មអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ទើបតែបានឲ្យដឹងថា ប្រទេសនេះនឹងផ្ដល់ថវិកា ៦០ លានដុល្លារអាមេរិកជូនដល់អាស៊ានដើម្បីធានាសន្តិសុខខាងវេជ្ជសាស្ត្រ ស្ថិរភាព និងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីជួយដៃគូស្ដារឡើងវិញ។

go top