វៀតណាមអះអាងសារជាថ្មីម្តងទៀតនូវការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះដំណើរការសន្តិភាពដែលដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងដោយប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថាន

វៀតណាមអះអាងសារជាថ្មីម្តងទៀតនូវការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះដំណើរការសន្តិភាពដែលដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងដោយប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថាន

២២ វិច្ឆិកា ២០២០ (16:45)

នាថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកា ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់តាមប្រព័ន្ធវីដេអូក្រោមប្រធានបទ “ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាចធ្វើអ្វីដើម្បីគាំទ្រដល់ដំណើរការសន្តិភាពនៅអាហ្វហ្កានីស្ថាន” ។

go top