រីកសាយភាយចំណាប់អារម្មណ៍ និងការចែករំលែកទស្សនៈវិស័យស្តីពីភាពចម្រុះនៃវប្បធម៌

រីកសាយភាយចំណាប់អារម្មណ៍ និងការចែករំលែកទស្សនៈវិស័យស្តីពីភាពចម្រុះនៃវប្បធម៌

២៦ វិច្ឆិកា ២០២០ (18:26)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា អង្គការ UNESCO សហការជាមួយស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំទីក្រុងហាណូយ និងទស្សនាវដ្តីថ្ងៃនេះ បានរៀបចំពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់នៃការប្រឡងរូបថតវៀតណាមឆ្នាំ ២០២០ ក្រោមប្រធានបទ “រីកសាយភាយចំណាប់អារម្មណ៍ និងការចែករំលែកទស្សនៈវិស័យស្តីពីភាពចម្រុះនៃវប្បធម៌"។

go top