ជនរួមជាតិខ្មែរណាមបូទទួលអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី

ជនរួមជាតិខ្មែរណាមបូទទួលអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី

១៤ មេសា ២០២០ (17:16)

កប.អនឡាញ - បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរណាមបូនិយាយរួម និងជនរួមជាតិខ្មែរនៅខេត្ត Soc Trang និយាយដោយឡែក បានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា។

go top