ឱកាសសម្រាប់សិស្សានុសិស្សវៀតណាមចូលរួមការប្រកួត Olympic គណិតវិទ្យា តាមប្រព័ន្ធវីដេអូរៀបចំដោយវេទិកាអប់រំរុស្ស៊ី Uchi.ru

ឱកាសសម្រាប់សិស្សានុសិស្សវៀតណាមចូលរួមការប្រកួត Olympic គណិតវិទ្យា តាមប្រព័ន្ធវីដេអូរៀបចំដោយវេទិកាអប់រំរុស្ស៊ី Uchi.ru

១៨ ឧសភា ២០២០ (17:27)

កប.អនឡាញ - ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី ២៥ ខែឧសភា Uchi.ru ដែលជាវេទិកាអប់រំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូធំបំផុតរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី រៀបចំការងារត្រៀមរៀបចំសំរាប់ការប្រកួតអូឡាំពិកគណិតវិទ្យាអន្តរជាតិនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេស BRICS តាមរយៈអាសយដ្ឋាន BRICSMATH.COM។

go top