អត្តពលិកជាង ២៥០០ នាក់ចូលរួមពានរង្វាន់ marathon អន្តរជាតិបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិឈូងសមុទ្រ Ha Long

អត្តពលិកជាង ២៥០០ នាក់ចូលរួមពានរង្វាន់ marathon អន្តរជាតិបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិឈូងសមុទ្រ Ha Long

២៣ វិច្ឆិកា ២០២០ (18:57)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា នៅទីក្រុង Ha Long ខេត្ត Quang Ninh បានប្រព្រឹត្តទៅពានរង្វាន់ marathon អន្តរជាតិបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិឈូងសមុទ្រ Ha Long ឆ្នាំ២០២០។

go top