វៀតណាម​រៀបចំកម្មវិធីប្រឡង​បវរកញ្ញាផែនដី​ជា​លើកដំបូង​

វៀតណាម​រៀបចំកម្មវិធីប្រឡង​បវរកញ្ញាផែនដី​ជា​លើកដំបូង​

៣០ មេសា ២០២១ (19:18)

នារសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា នៅស្រុក Lac Duong (ខែត្ត Lam Dong​ វៀតណាម) គណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡងបវរកញ្ញាផែនដីវៀតណាម (Miss Earth Viet Nam) បានប្រកាសយុទ្ធនាការស្វែងរកតំណាងរបស់វៀតណាមដើម្បីចូលរួមការប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិ Miss Earth ដែលបានរៀបចំដោយ Leading Media និង Leading Star ជាអង្គភាពទទួលបានសិទ្ធិផ្កាច់មុខ Miss Earth នៅវៀតណាម។

go top